3 ธ.ค. 2022 เวลา 11:23 • ความคิดเห็น
คนยุคก่อนก็ใช้ชีวิตอยู่มาด้วยดีโดยที่ยังไม่มี
เทคโนโลยี่เลยนะคั
โฆษณา