3 ธ.ค. 2022 เวลา 23:39 • ความคิดเห็น
เรามีอิสระที่จะนับถือตัวเอง หรือปล่อยให้ใครอื่นมาจูงจมูก อย่าอ่อนแอเกินไป ใครพูดอะไร อย่าเพิ่งอคติ อาจมีประโยชน์ก็ได้ มีสติ และเชื่อในสัญชาติญาณของตนเอง ความคิดมันหลอกตัวเองได้ แต่สัญชาติญาณไม่เคยหลอกเรา
โฆษณา