ผมคิดว่าเรายึดติดกับความสนุกในอดีตของเรามากเกินไป ผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่ามันขาดตอนใช้เวลามากเกินไป แต่ถ้าพูดถึงความยุติธรรมผมเลือกระบบใหม่มากกว่า อีกอย่างไม่ทางที่อะไรจาก Classic เสมอไป ทุกอย่างล้วนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราอาจจะชอบไม่ชอบก็ได้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...