เขียนออกมาว่า เราต้องการอะไรบ้าง123
วางแผน
ลงมือทำ
แล้วต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก่อน ที่มันสำคัญ เคลียร์ๆๆๆให้หมด
3ถูกใจ
48รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...