4 ธ.ค. 2022 เวลา 14:25 • ความคิดเห็น
ก็สำคัญค่ะ และอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราได้ยังไง
โฆษณา