4 ธ.ค. 2022 เวลา 15:04 • ความคิดเห็น
ยังไงเราก็ห้ามความคิด หรือคำพูดคนอื่นไม่ได้อยู่ดี
และเราก็คงห้ามความคิดตัวเองไม่ได้เช่นกัน
ดังนั้น มันเป็นเช่นนั้นเอง ทั้งความคิดเค้า และความคิดเรา ถ้าเราหันมาสนใจ เฝ้าระวังเพื่อรู้เท่าทันความคิดตัวเอง เราน่าจะเป็นอิสระจากความคิดหรือคำพูดคนอื่นได้นะคะ
โฆษณา