ตั้งเป้าหมาย วางแผนให้เกิดผลตามเป้า ให้รางวัลจูงใจตัวเอง
1ถูกใจ
28รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...