วางแผนว่าจะทำอะไรบ้าง
หรือลิสต์สิ่งที่ต้องทำออกมาด้วย
เพื่อเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง
หลังจากนั้นเริ่มทำเลย
ถ้ามัวแต่วางแผนและคิด
มันก็เหมือนไม่มีระเบียบตั้งแต่ระบบความคิดละ
1ถูกใจ
27รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...