หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทาน
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔.
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อน ก็จะไม่พึงบริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น แม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้น (ให้แก่ปฏิคาหก) ก็จะไม่บริโภค.
ภิกษุทั้งหลาย ! แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่จึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น.
(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)
ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรากล่าวไว้แล้ว โดยวิธีที่ผลนั้น เป็นผลใหญ่ไซร้ สัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตระหนี่อันเป็นมลทินเสียแล้ว มีใจผ่องใส พึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมาก คือในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควร อนึ่งทายกเป็นอันมาก ครั้นให้ข้าวเป็นทักขิณา ในทักขิเณยยบุคคลทั้งหลายแล้ว เมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กาม ไม่มีความตระหนี่ ไปสู่สวรรค์แล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้น เสวยอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทาน.
#พุทธวจนตูน
75รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   วิจารณ์สนั่น ดราม่าพนักงานสายการบินแห่งหนึ่ง บังคับผู้โดยสารเปลี่ยนที่นั่ง ดราม่าสนั่นโซเชียล หลังหนุ่มโวย พนักงานการสายการบินแห่งหนึ่ง บังคับพ่อแม่สละที่นั่ง ทั้งที่จ่ายเงินจองมาอย่างถูกต้อง
   คุณจำได้ไหมครับ ว่าความฝันในวัยเด็กของคุณคืออะไร? ว่าจะลงมือเขียนบทความต่อจากชิ้นที่แล้ว แต่จังหวะเวลาช่วงที่ผ่านมาไม่ลงตัวให้ได้นั่งคิด นั่งเขียนอย่างเป็นจริงเป็นจัง ต้องขอโทษมากๆเลยครับ
   Netflix เริ่มห้ามแชร์รหัสในบางประเทศ ไทยอาจเป็นรายต่อไป ล่าสุด Netflix สตรีมมิงเจ้าดัง ได้เริ่มนำร่อง เก็บเงินเพิ่มกับสมาชิก ที่มีการแชร์รหัสผู้ใช้ ที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน แล้ว ใน 4 ประเทศ ได้แก่แคนาดา นิวซีแลนด์ โปรตุเกส และสเปน แล้วตั้งแต่วันนี้
   รายงานพิเศษ : แผ่นดินไหว “Black Swan” เศรษฐกิจตุรกี ทราบกันดีว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจตุรกีจากการที่เงินเฟ้อเริ่มชะลอลง โดยในเดือน ม.ค. ปี 2566 เงินเฟ้อจะลดลงมาเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันมาอยู่ที่ 57.7% และต่ำที่สุดนับตั้งแต่ก.พ. 2565
   ดูทั้งหมด