8 ธ.ค. 2022 เวลา 07:40 • ความคิดเห็น
ปริมาณ กับ ประสิทธิผล
อยากได้แบบไหนเลือกเอา เพราะ KPI วัดอะไรได้แบบนั้น
ถ้าต้องการวัดปัญหาของเสีย ถ้าใช้ KPI วัดแบบปริมาณ ก็จะมาแนว ๆนี้
KPI จำนวนของเสียไม่เกิน 10%
วัดแบบนี้บริษัทจะได้ของเสีย 10% ทุกเดือน
แต่ถ้ามาวัดประสิทธิผล เช่น
KPI จำนวนสินค้าคืนเป็น 0
KPI NCR ข้อร้องเรียนสินค้าเป็น 0
บริษัทจะได้ ของเสียใกล้ ๆ ศูนย์ แต่สินค้ามีคุณภาพดี ลูกค้าใช้งานแล้วไม่หงุดหงิด
การใช้ KPI วัดประสิทธิผล ต้องมีแผนรองรับ (Action Plan) ซึ่งดีกว่าการวัดปริมาณ ที่ปล่อยให้สิ่งที่วัด เกิดขึ้นแล้วแต่ดวง โดยไม่มีแผนรองรับ เช่น การวัดจำนวนของเสีย ในระหว่างวันก็จะผลิตไปเรื่อยๆ รอวันรุ่งขึ้นมาลุ้นว่า วันนี้ของเสียกี่ %
โฆษณา