ความมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ ผมว่ามันดีนะ
ผมทำธุรกิจเองแบกภาระ ความเสี่ยงเองหมด บางครั้งผมยังอยากกลับไปกินเงินเดือนเลย 😅
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา