ความคิดเห็นบนคำถาม

ใครมีความหมายดีดีของคำว่า “มนุษย์เงินเดือน”บ้าง ?
6 ธ.ค. 2022 เวลา 13:08 • ไลฟ์สไตล์ • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)
 • สุดยอดคำตอบ
  เหตุใดต้องระบุว่าความหมายดีดีด้วยคะ ใครไปทำให้ความหมายมันไม่ดีหรืออย่างไร กระแส Resignation มันก็แค่กระแสเห่อลาออก กระแสเป็นนายตัวเอง ก็แค่กระแสของคนที่คิดว่า อยากทำงานที่ไม่มีใครมาสั่ง คิดเอง เจ็บเอง ล้มเอง ไม่ลุกก็ตาย หลายคนก็ลุกได้ ขณะที่อีกหลายคนลุกแล้วก็วนกลับมาสู่จุดเดิมคื...
 • มนุษย์เงินเดือน..คือมนุษย์ที่ใช้ศักยภาพจากการพัฒนาการณ์ก้าวขั้นสู่ปัญญาตามฐานจุดยืนของชีวิตจุดยืนของตนเองแลกกับอัตราที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนชี
  วิตของมนุษย์
 • ง่ายๆ นะครับ ทุกเดือน ถ้าคุณบริหารเงินดี คุณมีเงินเก็บ คุณก้าวหน้าทางการเงินไปเรื่อยๆ ครับ(แค่เรื่องเงินเก็บ กับเงินสำรองนะครับ เงินเฟ้อจ้องคุณอยู่เสมอ) และผมก็คิดว่านั่น คือ สิ่งที่พนักงานเงินเดือนได้เปรียบครับ...
 • คนขายเวลา เพื่อแลกชีวิต
 • ความมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ ผมว่ามันดีนะ
  ผมทำธุรกิจเองแบกภาระ ความเสี่ยงเองหมด บางครั้งผมยังอยากกลับไปกินเงินเดือนเลย 😅
 • เจ็บป่วยยังมีคนดูแล
 • ทำทั้งเดือน เงินออกครั้งเดียว
  ไม่เหลือกิน ไม่เหลือเก็บ ไม่เหลือให้ใช้
 • ยังดีที่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วนเรา
  มนุษย์เงินไม่ถึงเดือน
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือน เหมือนกับบริษัทจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาของเรา ประมาณนั้นครับผม :)
 • "มนุษย์เงินเดือน" ในความคิดเห็นส่วนตัวหมายถึง "บุคคลที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนมา ดำเนินการให้กิจการ ธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ สามารถดำเดินกิจการได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร และรับผลตอบแทนในรูปแบบสัญญาจ้าง โดยจะจ่...