คำถาม

ใครมีความหมายดีดีของคำว่า “มนุษย์เงินเดือน”บ้าง ?
6 ธ.ค. 2022 เวลา 13:08 • ไลฟ์สไตล์ • 17 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
เหตุใดต้องระบุว่าความหมายดีดีด้วยคะ ใครไปทำให้ความหมายมันไม่ดีหรืออย่างไร กระแส Resignation มันก็แค่กระแสเห่อลาออก กระแสเป็นนายตัวเอง ก็แค่กระแสของคนที่คิดว่า อยากทำงานที่ไม่มีใครมาสั่ง คิดเอง เจ็บเอง ล้มเอง ไม่ลุกก็ตาย หลายคนก็ลุกได้ ขณะที่อีกหลายคนลุกแล้วก็วนกลับมาสู่จุดเดิมคื...
 • 11
  คำตอบ (17)
  • มนุษย์เงินเดือน..คือมนุษย์ที่ใช้ศักยภาพจากการพัฒนาการณ์ก้าวขั้นสู่ปัญญาตามฐานจุดยืนของชีวิตจุดยืนของตนเองแลกกับอัตราที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนชี
   วิตของมนุษย์
   • ง่ายๆ นะครับ ทุกเดือน ถ้าคุณบริหารเงินดี คุณมีเงินเก็บ คุณก้าวหน้าทางการเงินไปเรื่อยๆ ครับ(แค่เรื่องเงินเก็บ กับเงินสำรองนะครับ เงินเฟ้อจ้องคุณอยู่เสมอ) และผมก็คิดว่านั่น คือ สิ่งที่พนักงานเงินเดือนได้เปรียบครับ...
    • คนขายเวลา เพื่อแลกชีวิต
     • ความมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ ผมว่ามันดีนะ
      ผมทำธุรกิจเองแบกภาระ ความเสี่ยงเองหมด บางครั้งผมยังอยากกลับไปกินเงินเดือนเลย 😅
      • เจ็บป่วยยังมีคนดูแล
       • ทำทั้งเดือน เงินออกครั้งเดียว
        ไม่เหลือกิน ไม่เหลือเก็บ ไม่เหลือให้ใช้
        • ยังดีที่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วนเรา
         มนุษย์เงินไม่ถึงเดือน
         • 1
         • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือน เหมือนกับบริษัทจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาของเรา ประมาณนั้นครับผม :)
          • 3
          • "มนุษย์เงินเดือน" ในความคิดเห็นส่วนตัวหมายถึง "บุคคลที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนมา ดำเนินการให้กิจการ ธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ สามารถดำเดินกิจการได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร และรับผลตอบแทนในรูปแบบสัญญาจ้าง โดยจะจ่...
           • 1
           • เหตุใดต้องระบุว่าความหมายดีดีด้วยคะ ใครไปทำให้ความหมายมันไม่ดีหรืออย่างไร กระแส Resignation มันก็แค่กระแสเห่อลาออก กระแสเป็นนายตัวเอง ก็แค่กระแสของคนที่คิดว่า อยากทำงานที่ไม่มีใครมาสั่ง คิดเอง เจ็บเอง ล้มเอง ไม่ลุกก็ตาย หลายคนก็ลุกได้ ขณะที่อีกหลายคนลุกแล้วก็วนกลับมาสู่จุดเดิมคื...
            • 11