8 ธ.ค. 2022 เวลา 16:21 • ไลฟ์สไตล์
ง่ายๆ นะครับ ทุกเดือน ถ้าคุณบริหารเงินดี คุณมีเงินเก็บ คุณก้าวหน้าทางการเงินไปเรื่อยๆ ครับ(แค่เรื่องเงินเก็บ กับเงินสำรองนะครับ เงินเฟ้อจ้องคุณอยู่เสมอ) และผมก็คิดว่านั่น คือ สิ่งที่พนักงานเงินเดือนได้เปรียบครับ
แต่ถ้าคุณทำอาชีพตามชื่อผม(นักซื้อมาขาย-ไปรายวัน หรือยาวกว่านั้น) คุณจะพบว่านอกจากบางเดือนจะไม่ได้เงินแล้ว ยังถอยหลังลงคลองอีกครับ(ในแง่ของตัวเงินนะครับเพราะขาดทุนหมดพอร์ต ซึ่งไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ในสายอาชีพ เพราะถ้าเอาในแง่ประสบการณ์ ผมก็ไม่เคยขาดทุนเลยครับ)
แต่ก็คิดว่าไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างในการไม่ออกจาก Comfort Zone นะครับ
ผมคิดว่าทุกอาชีพมีคุณค่าในแบบของอาชีพนั้นะครับ ลองหาดูครับ คุณค่าของอาชีพคุณ
โฆษณา