มนุษย์เงินเดือน..คือมนุษย์ที่ใช้ศักยภาพจากการพัฒนาการณ์ก้าวขั้นสู่ปัญญาตามฐานจุดยืนของชีวิตจุดยืนของตนเองแลกกับอัตราที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนชี
วิตของมนุษย์
18 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา