• The Little of Marketing
  songwansri
  • 14
   โพสต์
  • 4
   ผู้ติดตาม
  • 88
   กำลังติดตาม
  • การตัดสินใจเลือกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เมื่อเราเลือกสิ่งหนึ่งแล้วเราจะต้องเสียสละสิ่งหนึ่งไป ดังนั้นจึงเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส เราจึงต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดให้กับตัวเอง
  • Freelance
  • อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ สาขาการตลาด