"มนุษย์เงินเดือน" ในความคิดเห็นส่วนตัวหมายถึง "บุคคลที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้ร่ำเรียนมา ดำเนินการให้กิจการ ธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ สามารถดำเดินกิจการได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร และรับผลตอบแทนในรูปแบบสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็น รายเดือน หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่องค์กรกำหนดลงในสัญญา" ครับ
1 ถูกใจ
127 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา