การได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ได้ค้นพบตัวเองจากการได้ลงมือทำ รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบและไม่ชอบอะไร
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา