8 ธ.ค. 2022 เวลา 15:56 • ความคิดเห็น
การได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ได้ค้นพบตัวเองจากการได้ลงมือทำ รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบและไม่ชอบอะไร
โฆษณา