ปรับเปลี่ยน 「Mindset 」หรือ วิธีคิด เพื่อให้เรามองเห็น ความจำเจซ้ำซากที่สบายจนเคยชินที่มันยึดติดแน่นจนเป็นนิสัย → แล้วเดินออกมา…
Thanks pic→www.wallpaperflare.com
แสดงความคิดเห็นของคุณ...