ชีวิตของคนเรา มันมีความยึดถือ มีอารมณ์นึกคิดเกิดขึ้น มีนิสัย..การใช้กายวาจาใจ ผุดขึ้นมาออกจากเรือนกาย..ที่เค้าว่า คนนี้ดีคนนี้ไม่ดี..พอใครมาติเตียนเรา ด่าว่าเรา..ก็มีอารมณ์ ไม่ชอบใจไม่พอใจ…ไฟ..ก็ลุกขึ้นมาที่กายเรา ไฟที่แผดเผา กายเรากระพือขึ้นมา ..อารมณ์โมโหโกรธก็เกิดขึ้น ..อารมณ์ที่เป็นไฟ ทำให้เห็นผู้อื่นไม่ใช่มิตร ..จากมิตร ก็อาจากลายเป็นศัตรู ..ก็ด้วยอารมณ์ทิฐิที่เกิดขึ้นในเรือนกาย
นั่นก็ เพราะสิ่งที่สัมผัสไหลเข้า..ทำให้ในเรือนกายนี้ มีอารมณ์ลุกเป็นไฟ..ในกายนี้มีอารมณ์ความโลภโกรธหลง ห้อมล้อมจิต ..เป็นคอกกักขังจิต ให้จิตนั้นจมอยู่กับอารมณ์สิ่งต่างที่เกิดขึ้น มีความยึดถือ เป็นตัวเป็นตน
แม้ว่าอารมณ์นั่นๆ ไม่มีตัวตน แต่จิตก็เชื่ออารมณ์..ทำตามอารมณ์ที่กักขังจิต ..เป็นกำแพงสกัดกั้นไม่ให่จิตแก้ไข..อารมณ์ของตัวเอง..เพราะอารมณ์จะบอกว่า ตัวเองดีแล้ว..เป็นปกตินิสัย..อยู่อย่างนั่น จึงแก้ไข ตัวเองไม่ได้
แล้วไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไข ก็ไอ้ตัวขี้เกียจ ขี้คร้าน ไม่อยากแก้ไข.ตัวเอง ใครบอกให้..ก็ปฏิเสธ..เห็นตัวเองดีตลอด ..อ่านตัวเองไม่ออก..ชีวิตก็ต้องเป็นไปตามกรรม ..เพราะจิตไม่รู้จักอารมณ์นั่นเอง อยู่กับอารมณ์ ไม่จักอารมณ์ อยู่กับกรรม ไม่รู้จักกรรม จิตก็เลยไม่ได้ประโยชน์กับการมีกายเป็นมนุษย์
เรื่องของการที่จะทำลายกำแพง หรือ คอกนี้ออก ก็ด้วยการสร้างบุญกุศล สละปัจจัยที่เราเสาะแสวงหาด้วยความเหนื่อยกา ได้มาแล้วจิตมันยึด ความโลภโกรธหลง ที่ซ้อนเร้นอยู่ ยึดว่าเป็นของเรา จิตมันเฝ้าสมบัติเงินทอง ของที่เราหามาเก็บไว้ๆ เราก็แบ่งปัน..สละออก เป็นทานบ้าง เป็นบุญบ้าง ไม่ให้จิตเรามันคับแคบ..เราหมั่นทำ ..เราก็ค่อยพิจารณา เรือนกายนี้ ..ไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อแม่เรา เรามาอาศัย เราก็เอามาสร้างเรื่องราวดีๆ ตอบแทนเรือนกายพ่อแม่..เราก็ได้ชื่อว่า รู้จักพระคุณพ่อแม่ ..เราทำบ่อยเราก็จะซาบซึ้ง
เมื่อเรามีการสร้างบุญกุศล จิตใจกว้างขวางขึ้น อารมณ์ที่กดทับจิตอยู่ ก็ค่อยเบาลงไป เหมือนน้ำขุ่นที่จิตเราไปอาศัยอยู่มองไม่เห็นอะไร..จิตก็จะค่อยมีแสงสว่างส่อง..มองเห็น ค่อยๆเห็นกำแพงเห็นคอกที่กักขังจิตเราอยู่ ..วิธีที่จะช่วยละลายคอกนี้ได้ ก็รอยทั้งสี่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ช่วยละลายคอกนี้ออกไปได้.. นั่นก็เกิดจากปัญญาของจิต..ที่เกิดขึ้นส่องสว่างขึ้น จิตก็ค่อยๆมีปัญญาธรรม..ให้จิตนำกายพ่อแม่สร้างทานเป็นบารมี บุญเป็นบารมี ขันติเป็นบารมี หนีกรรม
1ถูกใจ
218รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...