ก็คงยังไม่ใช่งานที่เหมาะกับเราค่ะ
เพราะถ้าใช่ก็ไม่ต้องมานั่งหาเหตุผล
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ โอกาส จังหวะ และเวลา
ที่เหมาะสมค่ะ
  • 2
โฆษณา