การได้นอนอยู่ในทุ่งหญ้า มีลมพัดเย็นๆ มองท้องฟ้า
การได้อยู่กับสัตว์
การได้นอนหลับเงาต้นไม้ ฟังเสียงน้ำไหล ฟังเสียงลมพัดใบไม้ ฟังเสียงนกร้อง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา