9 ธ.ค. 2022 เวลา 08:26 • ความคิดเห็น
การได้นอนอยู่ในทุ่งหญ้า มีลมพัดเย็นๆ มองท้องฟ้า
การได้อยู่กับสัตว์
การได้นอนหลับเงาต้นไม้ ฟังเสียงน้ำไหล ฟังเสียงลมพัดใบไม้ ฟังเสียงนกร้อง
โฆษณา