11 ธ.ค. 2022 เวลา 13:20 • ไลฟ์สไตล์
🌲 Tannenbaum (ทานเนนเบา) ~ ต้นสน 🌲
หนึ่งในสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาส ที่หลายครอบครัวเยอรมันเริ่มจัดหามาตั้งไว้ในบ้าน ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม เพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมก่อนถึงวันเทศกาล
แม้บ้างบ้่านอาจใช้ต้นสนประดิษฐ์ แต่ที่นิยมมากกว่าคือต้นสนจริง.. 🌲✨
พันธ์ุที่นิยมนำมาทำเป็นต้นคริสต์มาส เช่น
Nordmanntanne, Blaufichte, Rotfichte, serbische Fichte, Coloradotanne และ Douglasien
ราคาขึ้นอยู่กับขนาด ทรงของต้น ลักษณะใบ.. ที่บางพันธ์ุเป็นหนาม กลิ่นไม่หอมมาก หรือใบไม่หนาสวย
ครอบครัวส่วนใหญ่ ซื้อหามาจากซุ้มขายต้นสน ที่จะตั้งขึ้นตามชุมชน ใกล้ร้านค้า ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
แต่หากใครอยากได้ประสบการณ์ การไปเลือก และตัดต้นสนเอง ก็มีสวนป่าหลายจุดที่ให้บริการ✨🌲
โดยหน่วยงานที่ให้บริการ อาจเป็นชมรมเกี่ยวกับต้นไม้ หรือเอกชนที่ได้รับอนุญาต ให้ปลูกสนไว้ขาย ไม่ใช่การเข้าป่าไปตัด ซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมาย
ร้านค้าหรือชมรมนั้น ๆ จะให้ข้อมูล ระบุวันหรือช่วงที่เปิดบริการ ข้อแม้เรื่องอุปกรณ์การตัด ที่อาจมีให้เช่า หรือเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องจัดหามาเอง
หลายที่อาจมีบริการพิเศษเพื่อเพิ่มบรรยากาศ และสร้างความทรงจำดี ๆ สำหรับครอบครัวที่มีเด็ก.. เช่นมีก่อกองไฟ ปิ้งย่าง บริการขายเครื่องดื่มร้อน โดยเฉพาะไวน์ร้อนเครื่องดื่มยอดนิยมในฤดูหนาว และเทศกาลคริสต์มาส
..
สำหรับบ้านเรา ถึงไม่ได้ไปตัดเองกับมือ ก็ซื้อมาตั้งแล้ว 1 ต้น ยิ่งไปกว่านั้น สองวันผ่านไป ต้นสนที่ซื้อมากลายเป็นต้นคริสต์มาสเฉยเลย.. 😌✨✌️🎄
โฆษณา