น่าจะเป็นความสามารถไม่ตรงกับงานนะครับ ตอนนี้คนเยอะกว่างาน บ.ต้องเลือกคนที่ตรงสายงานที่สุดไว้ก่อนครับ
27 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...