13 ธ.ค. 2022 เวลา 07:11 • ธุรกิจ
ในบริบทการทำงาน รูปแบบบริษัท แม้แต่องค์กรการกุศล การดำเนินงานย่อมมีวัตถุประสงค์(เป้าประสงค์) ไม่ว่าการเติบโตทางธุรกิจ กำไรทางการเงิน สร้างเงินหมุนเวียน สร้างสรรค์ตอบแทนสังคม สร้างนวัตกรรม อื่นๆ มากมาย
การสร้างผลของงาน+หารายได้เข้าองค์กร ถือเป็นหัวใจหลัก การันตีว่าองค์กรจะคงอยู่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่
ความคาดหวัง(Expectation) มาเพื่อกำหนดเป้าหมาย และหาแนวทางไปให้ถึงเป้า
2
กลับกัน ไม่คาดหวัง ไม่ใช่ไม่ผิดหวัง แต่เป็นการกำหนดเป้าหมายที่คลุมเครือ เหมือนกับ ทำข้อสอบแบบทำๆ ไปเถอะ มีเสร็จมีส่งก็พอ
ส่วนเป้าหมายที่เกินจริง กับกำหนดเวลาที่ไม่เมคเซนส์ บางครั้งก็ทำให้ได้ทีมท้อแท้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
เป็นเป้าหมายที่ Set up to Fail ไปเปล่าๆ เปลี้ยๆ ซะอย่างงนั้นก็มีค่ะ
โฆษณา