13 ธ.ค. 2022 เวลา 10:20 • ธุรกิจ
จริงครับ ... เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของคนที่ "ลงมือทำ" มีสมหวัง,มีผิดหวัง ปะปนกันไป แต่ผมยอมรับความผิดหวังจาก "การลงมือทำ" และเคารพตัวเองมากๆที่ได้ "ลงมือทำ" เพราะมันช่วยให้ตัวผมได้ผ่านความเจ็บปวด,ความเศร้า,ได้เรียนรู้,เติบโต,แข็งแกร่ง จนเป็นตัวตนปัจจุบันที่ใช้ชีวิตได้ครับ 🙂
โฆษณา