13 ธ.ค. 2022 เวลา 14:01
✈️ส่งพนักงานไปทำงานในต่างประเทศ มีค่าจ้าง 2 สกุลเงิน เลิกจ้างจ่ายค่าชดเชยยังไง🛬
บริษัท A ได้ว่าจ้างพนักงานทำงาน โดยส่งพนักงานไปทำงานประจำสำนักงานของบริษัท B เป็นบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในสัญญาจ้างงานของบร... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา