✈️ส่งพนักงานไปทำงานในต่างประเทศ มีค่าจ้าง 2 สกุลเงิน เลิกจ้างจ่ายค่าชดเชยยังไง🛬
บริษัท A ได้ว่าจ้างพนักงานทำงาน โดยส่งพนักงานไปทำงานประจำสำนักงานของบริษัท B เป็นบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในสัญญาจ้างงานของบร... อ่านต่อ
25 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...