13 ธ.ค. 2022 เวลา 16:29 • ความคิดเห็น
มีสติให้มาก อย่าใจดีกับคนอื่นจนทำร้ายตัวเอง รู้จักปฏิเสธ อย่าเอาความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเอง
โฆษณา