ในฟังศีลธรรม​ในใจ ถ้ามันบอกทำได้ก็ทำ ถ้ามันบอกไม่ได้ก็อย่า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...