14 ธ.ค. 2022 เวลา 04:54 • ความคิดเห็น
ในฟังศีลธรรม​ในใจ ถ้ามันบอกทำได้ก็ทำ ถ้ามันบอกไม่ได้ก็อย่า
โฆษณา