14 ธ.ค. 2022 เวลา 08:20
นิวซีแลนด์ออกกฎหมายห้ามคนรุ่นต่อไปซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต
10
วันอังคารที่ผ่านมา รัฐบาลนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่ชนิดที่พลิกโฉมกฎหมายใด ๆ ที่เคยมี... อ่านต่อ
2
โฆษณา