14 ธ.ค. 2022 เวลา 14:35 • ความคิดเห็น
อยู่กับคนที่คิดบวกและมองโลกบวก & ย้ายสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ภายในที่ที่ดีกว่า
โฆษณา