16 ธ.ค. 2022 เวลา 10:47 • ความคิดเห็น
เวลา ไม่ใช่ความยุติธรรมครับ
เวลา คือ ความเท่าเทียมในเชิงปริมาณ แต่ไม่ใช่ คุณภาพ
1
เวลา มีความสัมพันธ์ลึกซึ่งกับ ความเปลี่ยนแปลง
และความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับ คือตัวกำหนดสิ่งที่ไหลไปตามเวลาอีกที
เวลา ชักใยอยู่เบื้องหลัง ความเปลี่ยนแปลง
และ ความเปลี่ยนแปลง ไม่เคยแพ้ต่อสิ่งใด ครับ.
โฆษณา