17 ธ.ค. 2022 เวลา 01:37 • ข่าวรอบโลก
WHO Rapid Alerts ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
WHO Rapid Alerts คือระบบเตือนภัยเร่งด่วนขององค์การอนามัยโลก ในทุกๆเดือนทางองค์การอนามัยโลกจะมีการสื่อสารแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาผลิตภัณฑ์ยาที่พบทั่วโลกว่าเป็นอย่างไรบ้าง
โดยในเดือน พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านพบว่า องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนให้ประเทศต่างๆทราบถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาน้ำสำหรับเด็กจำนวน 8 รายการที่
ตรวจพบปัญหาตกมาตรฐาน ได้แก่
(1) Termorex syrup
(2) Flurin DMP syrup
(3) Unibebi Cough Syrup
(4) Unibebi Demam Paracetamol Drops
(5) Unibebi Demam Paracetamol Syrup
(6) Paracetamol Drops
(7) Paracetamol Syrup (mint)
(8) Vipcol Syrup
โดยตรวจพบการปนเปื้อนสาร diethylene glycol และ ethylene glycol ที่มี
ปริมาณเกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดยบริษัทต่างๆ ได้แก่ PT Konimex, PT Yarindo
Farmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries และ PT Afi Farma ผลิตภัณฑ์ยาน้ำดังกล่าวมีจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย
สำหรับประเทศไทย
ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบข้อมูลการขายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย
ที่มา : ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โฆษณา