17 ธ.ค. 2022 เวลา 00:38 • ความคิดเห็น
เพราะไม่รู้จึงอยากรู้
รู้แล้วเลยทำด้วยความมั่นใจ
กลัวสิ่งคิดว่ารู้มาตลอดเป็นสิ่งที่ผิด
โฆษณา