เพราะไม่รู้จึงอยากรู้
รู้แล้วเลยทำด้วยความมั่นใจ
กลัวสิ่งคิดว่ารู้มาตลอดเป็นสิ่งที่ผิด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...