17 ธ.ค. 2022 เวลา 02:29 • ความคิดเห็น
เวลา คือ โอกาสของการมีชีวิตอยู่
ไม่ใช่เป็นเครื่องมือตัดสินว่าใครจะเป็นอย่างไร
รูปแบบของวิถีการดำเนินชีวิตในช่วงที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่างหาก ที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตของบุคคลคนนั้นจะดีหรือไม่ หาใช่ตัวเวลาไม่
โฆษณา