เวลา คือ โอกาสของการมีชีวิตอยู่
ไม่ใช่เป็นเครื่องมือตัดสินว่าใครจะเป็นอย่างไร
รูปแบบของวิถีการดำเนินชีวิตในช่วงที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่างหาก ที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตของบุคคลคนนั้นจะดีหรือไม่ หาใช่ตัวเวลาไม่
2 ถูกใจ
78 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา