คงประสมประเส ~ ปนเปกันไป แล้วแต่สภาวะการณ์นั้นๆ ค่ะ
บางครั้งใช้ความอยากรู้นำทาง ทั้งเรื่องควรและไม่ควรจะรู้ แต่ยังเลือกที่จะกระทำ ก็ยังดีที่พอเข้าสู่วัย&วันนี้ เบาลงเยอะะ
ความกลัว รึอาจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็นำให้พลั้งพลาดทำลงไป ก็ดีที่พอแก่ตัวเข้า เบาลงไปเยอะะ... ( อะเกน ) 🤩🤭
ส่วนความมั่นใจ หากด้านที่ถูกทำนองคลองสังคมคุณธรรม ควรฝึกทำต่อไปเรื่อยๆ จนติดเป็นวิสัย & จริตส่วนตน จะยิ่งดีต่อชีวิตค่ะ
และสำหรับตัวเราเอง เลือกใช้หน้าที่ชีวิต เพื่อชี้นำการกระทำทุกสิ่งอย่างค่ะ ⏰🧭
4 ถูกใจ
3 แชร์
485 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา