เราเกิดมาเพื่อน้อมรับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดว่ายุติธรรมหรือไม่
เพราะจะทำให้ขุ่นมัวกับเรื่องที่เราต้องน้อมรับ
ในการดำรงอยู่
1 ถูกใจ
73 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา