17 ธ.ค. 2022 เวลา 13:23 • ความคิดเห็น
เราคิดว่ามันเป็นเซ็ตเดียวกันในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราทั้งความอยากรู้ ความมั่นใจที่มันแฝงไว้ซึ่งความกลัว
จากที่เราได้อ่านบริบททั้งหมดที่คุณบอกมา เราคิดว่าคุณอธิบายได้ดี และในนั้นมันก็มีคำตอบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว แต่มีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่เรารู้สึกติดใจคือประโยคที่บอกว่า
”ความเกรงกลัวต่อภาพลักษณ์และการตัดสินจากคนรอบข้าง”
แต่เราก็มองเห็นคีย์เวิร์ดที่คุณกล่าวไว้อีกคือ
”การลงมือทำ”
→ ความกลัว มันกลัวคนลงมือทำ กลัวเรื่องไหนให้ทำมันซ้ำๆเดี๋ยวความมั่นใจมันจะตามมาเอง
2
ความกลัวที่ว่านี้ หากลองทบทวนดูดีๆ บางทีมันอาจหมายถึงอีโก้ที่อยู่ในตัวเรารึเปล่านะ..?..
1
ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนมีอีโก้ในตัวอยู่แล้ว
มากน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคล..
อย่างไรก็ตาม ทักษะในการเปิดใจยอมรับความผิดพลาดและการปรับปรุงแก้ไข มันย่อมสำคัญมากกว่า..
การลงมือทำเอง ผิดพลาดเอง มันให้ความรู้สึกสุดและถึงมากกว่าการที่เราได้ฟังจากคนอื่น
→มันทำให้เข้าใจอย่างแท้จริงและแก้ไขได้ตรงจุดมากกว่า
การตัดสินจากภายนอก มันไม่สำคัญเท่ากับการที่เราตัดสินตัวเอง และคนที่ควรมองเห็นคุณค่าในตัวเราที่สุดก็คือ“ตัวเราเอง”
คนนอก หรือ คนรอบข้างที่ตัดสินเรา มันเป็นเรื่องของเขา
แน่นอนว่าเขาได้รับอิสระในการตัดสินเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาตัดสินเราในพื้นที่ของเขา
→ แต่คำว่า”เขา”ก็คือ”คนอื่น” (ชีวิตใครชีวิตมัน)
1
ค่อยๆเรียนรู้สะสมประสบการณ์ ปล่อยให้มันดำเนินไปตาม Step การใช้ชีวิต ความมั่นใจมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนก้าวที่เราออกเดิน..
โฆษณา