17 ธ.ค. 2022 เวลา 17:00 • ไลฟ์สไตล์
พูดกับตัวเองบ่อยทุกเรื่องเลยค่ะ เหมือนมีเราอีกคนเป็นเพื่อนคอยเตือนสติ คอยปรึกษา เช้าใาหน้ากระจกเลยยิ้ม ขอบคุณตัวเอง เก่งพอตัวที่ผ่านมาได้จนวันนี้ รักตัวเองมากขึ้น 200% เลยค่ะ กำลังใจที่สำคัญคือกำลังใจจากตัวเอง โอบกอดตัวเองนะค่ะ :)
โฆษณา