17 ธ.ค. 2022 เวลา 19:43 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณไม่พูดจะเสียเวลาและเสียโอกาส..ที่จะรีเทรินแล้วคุณจะเจ็บกว่านี้ถ้าเขามีคนใหม่..ไม่รู้ว่าจากกันมานานหรือยังถ้าไม่กี่วันก็คงทำได้ดี รู้จักใช้คำว่า..
ขอโทษ..ขออภัย
ขอบคุณ..ให้เป็นในชีวิตคู่และต้องพร้อมที่จะตาบอดข้างหนึ่งหูหนวกข้างหนึ่ง..ใจหนักแน่น พกอิฐอย่าพกนุ่น จำไว้ชีวิตคนน่ะถ้าได้สิ่งที่รักมาจงรักษาวันที่มีในชีวิตให้ดีที่สุด..อย่าแค่คิดชีวิตต้องทำเพื่อพิสูจน์..อย่ารอให้มันสาย ถ้ามันสายคุณจะไม่มีโอกาสอีก
ไม่ต้องรอให้เขาเริ่มก่อน
โฆษณา