18 ธ.ค. 2022 เวลา 00:03 • การศึกษา
หอมกลิ่นดอกไม้ที่ นับถือ
หอมแต่ตามลมฤา กลับย้อน
หอมแห่งกลิ่นกล่าวคือ ศีลสัตย์ นี้นา
หอมสุดหอมสะท้อน มั่วใกล้ไกลถึง
- โคลงโลกนิติ -
กลิ่นหอมของดอกไม้หลายชนิดที่ยอมรับนับถือกันนั้น แต่ความหอมจากคุณงามความดีของผู้ที่ประพฤติธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นอยู่ในศีลสัตย์ ย่อมหอมไปไกลทั่วทุกทิศ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งสายลม จะหอมได้ก็เฉพาะตามลมเท่านั้น หอมทวนลมไม่ได้เลย
3
คนไทยนิยมดอกไม้หอม และนำมาปลูกประดับสวน หรือปลูกไว้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานที่เป็นที่รู้จักกันดี  เช่น  มะลิ  พุดซ้อน  บุนนาค  พิกุล  พุทธชาด ชำมะนาด กุหลาบ มณฑา สารภี ฯลฯ  พันธุ์ไม้เหล่านี้ พวกหนึ่งเป็นไม้ต่างถิ่น มีทั้งถิ่นใกล้ เช่น จีน อินเดีย และถิ่นไกล เช่น อเมริกาเขตร้อน จึงนับได้ว่าดอกไม้หอมบางชนิดมาจากถิ่นไกลจริงๆ
หลายชนิดมีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่สมัยที่ไทยเริ่มมีการติดต่อกับนานาประเทศ แต่อาจจะเข้ามามากขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้มีการขยายพันธุ์ปลูกต่อๆ กันไปจนแพร่หลาย พรรณไม้หลายชนิดเจริญงอกงามได้ดี พบปลูกกันทั่วไป บางชนิดก็มีเมล็ดกระจายไปขึ้นตามชายป่าได้เอง และขึ้นอยู่ทั่วไปจนเกิดความเข้าใจกันเองว่าเป็นพันธุ์ไม้ของไทยแต่จะเป็นไม้เทศหรือไม้ไทยก็ตามหากมีกลิ่นหอมเป็นที่พอใจ ปลูกเลี้ยงไม่ยากจนเกินไป ก็จะเป็นที่นิยมกันค่อนข้างแพร่หลาย
โดยทั่วๆไปดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม มักจะมีสีสันไม่สะดุดตา มักจะเป็นพวกที่มีดอกเล็ก สีขาว หรือสีอ่อนๆ แต่ก็มีหลายชนิดที่มีดอกใหญ่ สีสวย แล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย ช่วงเวลาที่ดอกไม้บานจะแตกต่างกันไปตามชนิดส่วนใหญ่บานตอนเย็นหรือพลบค่ำ หรือบานตอนเช้าความยาวของช่วงเวลาที่ดอกบานก็เช่นกัน  บางชนิดบานเพียงครึ่งวัน หรือ 1-2 วันก็ร่วงไป  บางชนิดบานหลายวัน เป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือนก็มี
ในแต่ละชนิดยังมีความแตกต่างกันของช่วงที่ส่งกลิ่นหอมแรงที่สุดอีก นอกจากนั้นจะสังเกตได้ว่า พวกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนั้น อาจแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของการส่งกลิ่น คือ หอมใกล้ พวกนี้ต้องดมที่ดอกจึงจะได้กลิ่น คงใกล้เคียงกับที่เรียกว่า หอมอ่อนๆ กับพวกที่มีกลิ่นหอมขจรขจาย ฟุ้งไปไกล หรือเรียกว่ากลิ่นหอมแรง  และถ้าจะแยกตามประเภทของกลิ่น  คงจะแยกได้อีกมากมาย มีทั้งกลิ่น  หอมหวาน  หอมฉุน หอมเย็น หอมเอียน หอมมัน หอมละมุน หอมตลบ หอมอบอวล เป็นต้น
ยังมีคำที่ใช้บอกชนิดของกลิ่นว่ามีกลิ่นคล้ายอะไรอีกด้วย  เช่น หอมคล้ายข้าวใหม่  อย่างไรก็ตาม  ความพอใจ ชื่นชอบใจต่อกลิ่นย่อมแตกต่างกันไปตามความเคยชิน ตามกลุ่มเผ่าพันธุ์ และประเพณีของคนในกลุ่มนั้นๆ   ดังนั้นในกลุ่มดอกไม้ที่ว่าหอมนั้น  หลายชนิดอาจไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  แต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีกลิ่นเสียเลย...
โฆษณา