ทุกความคือเหตุแห่งการกระทำครับ
บางการกระทำก็มีความรู้สึกแบบผสมกันอยู่
คือ มั่นใจว่าตัวเองกลัว แต่ก็อยากรู้อยากเห็น เลยตัดสินใจทำไปก็มี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา