เราจะรู้สึกทำได้เมื่อเรามีความรู้
เราจะรู้สึกกล้าที่จะทำเมื่อเรามีความมั่นใจ
เราจะรู้สึกต้องทำถ้ามีความกลัวค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา