ผมชื่นชอบแนวคิดที่ว่า ‘การรู้ตัวว่าเราไม่รู้’
น่าจะช่วยพัฒนาทุกสิ่งไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ครับ🙂
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา