18 ธ.ค. 2022 เวลา 15:02
ธรรมะหลวงปู่ดุลย์ อตุโล สอนเรื่องจิตก่อนตาย
เรื่องจิตก่อนตายนั้น สำคัญมากหากเวลาดับจิต หากจิต"ดี" ก็ได้ไปที่ "ดีๆ"หากจิต “หมอง” จิต “ร้าย” ก็จะไปสู่ “อบายภพ” ที่ร้อนร้ายในทันใด ซึ่งจิตก่อนตายนี้ เป็นของไม่แน่นอน บังคับไม่ได้ แล้วแต่วาระหรือกรรมจะพาให้เป็... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา