19 ธ.ค. 2022 เวลา 03:11 • ความคิดเห็น
ชีวิตคนเราไม่แน่นอน
แต่ละวันหาโอกาสสร้างความดี ทำจิตให้เป็นกุศลในทุกเรื่อง เสมือนมองโลกในแง่ดีนั่นแหละ
อย่างน้อยควรสวดมนต์ภาวนา สัก 1ช.ม. สั่งสมอินทรีย์บารมีทางการบรรลุไว้
หาโอกาสศึกษาธรรมะ พระไตรปิฎก จะได้บำเพ็ญทานศีลภาวนา แบบไม่หลงทาง
บุญกรรมส่งผลต่อเราเมื่อไหร่ก็ได้ ที่น่ากลัวที่สุดคือที่ส่งมาจากชวนะจิตดวงที่2-6
ต่อให้สุขภาพดีแค่ไหน ขับรถไม่เร็ว ถึงเวลาก็ตาย !
เมื่อกรรมชั่วที่เราเคยทำมาหลายภพชาติได้จังหวะ ส่งผล
ปล. ต้องหมั่นทำทาน ใส่บาตร ช่วยคนที่เดือดร้อนไม่ว่าเงินทองหรือปัจจัย4 กุศลจะส่งผลให้เราไม่มีอด ถ้าพลาดลงอบาย เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นหม่แมว ฯ ก็อยู่อย่างอิ่มสบาย
หากไม่ทำกรรมเลวกรรมชั่วมากเกินไปได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก ก็จะเกิดในตระกูลที่รวยไม่อดอยาก
แต่ต้องไม่ไปทำกรรมชนิด เหยียดดูถูกคนนะ เพราะอันจะไปเกิดในตระกูลยากจน เป็นที่รังเกียจเช่น ไปเกิดในวรรณะจัณฑาล ฯ
คนที่เชื่อภพชาติ บุญกรรม จะหาโอกาสทำดีสั่งสมบุญกุศลมาก
คนที่ไม่ดี และไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่อง กรรม ภพชาติ ก็จะทำความชั่ว ผิดศีล มากมาย และบ่อยจนเป็นนิสัย เป็นธรรมชาติของตนไป
หากไม่ได้กัลยาณมิตรเตือนสติ ถือว่าเป็นผู้น่าสงสารมาก เพราะเขาไม่รู้เลยว่าอะไรรอเขาอยู่ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า
เขาจะต้องไปทุกข์ทรมานเสียใจลำบากและยังต้องลำเค็ญ วนเกิดดับในสังสารวัฏ ที่เขาสร้างเหตุไว้
โฆษณา