ทำสิ่งที่ไม่อยากทำ เพื่อมีสิ่งที่อยากมี
1
เป็นการยากที่จะเอาชนะ biology หรือกระบวนการชีววิทยาในตัวเรา... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา