ศีล.ไม่ได้อยู่ที่พระ
ธรรมะ ไม่ได้อยู่ที่วัด
และเงินก็ไม่
จําเป็นต้องอยู่กับเศรษฐี
ศีลนั้นอยู่ที่กายวาจาของเรา
ธรรมะจะอยู่ที่สติ
เงินนั้นจะอยู่ทุกที่ ที่มีความขยัน
ความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่งมี
แต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วจงดำรงอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรัก
คนผู้นั้น ก็จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด
1 ถูกใจ
51 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...