22 ธ.ค. 2022 เวลา 06:32 • ความคิดเห็น
“ความจริง”ที่อยู่ตรงหน้าเรา อาจเป็นสิ่งที่หลีกหนีได้ยาก
และเราต้องมองมันอย่างเข้าใจด้วยสติปัญญา
กลั่นกรองจนตกผลึกด้านความคิดแล้วส่งต่อไปที่”จิต”เพื่อบอกตัวเราว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้กระทั่งความตายที่เราทุกคนต้องเผชิญมันอย่างโดดเดี่ยว
1
หากเราเตรียมพร้อมและทำใจยอมรับมันได้ในตอนนี้
เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความจริงได้อย่างสุขใจ
負けないで頑張って・・・
Thanks pic →Ig: Haru__stop
โฆษณา