23 ธ.ค. 2022 เวลา 03:23 • ปรัชญา
ส่วนตัวนับถือพุทธศาสนา.. และได้ศึกษาไปเรื่อยๆในเชิงลึก จึงพบว่า คำสอนนี้มีคำตอบสำหรับทุกอย่างไว้ให้มนุษย์หมดแล้ว 😎👍
โฆษณา