ความคิดเห็นบนคำถาม

จากประสบการณ์การใช้ชีวิตของคุณมาทั้งหมด คิดว่า ศาสนา สำคัญกับคุณมั้ย ?
21 ธ.ค. 2022 เวลา 15:40 • ปรัชญา • 28 คำตอบ
คำตอบ (28)
 • สุดยอดคำตอบ
  จากประสบการณ์ชีวิตเราในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ตั้งแต่เกิดมาจนมาถึงหลักสี่ พบว่า ศาสนาไม่มีความสำคัญสำหรับเราเลย!
  เราเพิ่งจะได้เปิดกะโหลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้ว่า "คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ต่างหากที่สำคัญ ไม่กี่คนที่จะฉุกคิดว่า ท่านทรงค้นพบอะไร สอนอะไร แ...
  3
  • 19
 • ก็อาจเปรียบเสหมือน เข็มทิศทางจิตวิญญาณของมนุษย์ก็เป็นไปได้นะ คิดว่าอย่างงั้น..
 • ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสำคัญ
  เราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้ามากและพยายามฝึกด้วยค่ะ นั่งสมาธิ คิดดี พูดดี ทำดี มีสติ ทุกวันนี้ก็แค่พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ มันคือการขัดเกลาจิตใจตนเอง...
  • 3
 • มีความสำคัญมากเพราะศาสนาจะเป็นตัวคอยประคับประคองเราให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง..โดยหันมาบริหารจิตภายใน..มองเห็นว่าจริงๆแล้วโลกภายนอกมันไม่มีสิ่งใดเที่ยง..และคงทนอยู่ได้นาน..ทำให้ทุกข์น้อยลงและวางเป็น
 • สำคัญสำหรับมนุษย์ี่มีความเป็นมนุษย์มีธรรมสูง แต่กับบางคนมันไม่มีศาสนา
  • 2
 • ส่วนตัวนับถือพุทธศาสนา.. และได้ศึกษาไปเรื่อยๆในเชิงลึก จึงพบว่า คำสอนนี้มีคำตอบสำหรับทุกอย่างไว้ให้มนุษย์หมดแล้ว 😎👍
  • 1
 • ศาสนาที่เป็นแก่นจริงๆ ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบไม่เบียดเบียน
  แต่....เรามีความคิดว่าจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยในตอนนี้...
  • 2
 • สำคัญมาก
  แต่ตัวแทนศาสนาที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นพานิชย์ ซึ่งไม่สำคัญเลย...
  • 3
 • ตามประสบการณ์ การรับรู้ส่วนตัว (ยาวนิดนึงนะคะ)
  •ศาสนา : ยึดหลักคำสอน ประคองตนให้พอดีกับบริบทชีวิตศาสนิกชนแต่ละคน ในทุกศาสนาคล้ายคลึงกัน สอนให้คนทำดี กลัวบาป ก่อนที่พวกเราจะเข้าใจบุญบาป กรรมดีกรรมชั่ว จริงๆ ซะอีก...
  • 1
 • ที่ผ่านมาศาสนาทุกศาสนาสำคัญกับมนุษย์ เพราะเป็นแนว ทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตามๆกันมา
  ในปัจจุบันมนุษย์ เริ่มมีแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตที่แตดต่างจากอดีต มีความคิดเป็นขอวตัวเอง ไม่ยึดติดกับคำสอนที่ไม่สอดคร้องกับการดำเนินชีวิ...
  • 1